Skolioza idiopatyczna - definicja: 

• Wielopłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej wraz rotacją i torsją kręgów o nieznanej etiologii; zlokalizowana najczęściej w odcinku piersiowym, wypukłością zwrócona w stronę prawą; częściej występująca u dziewcząt.

 

Patogeneza i patomechanika skoliozy - poglądy: 

• Patologia kręgów, krążków międzykręgowych i więzadeł, a więc bierny aparat podpórczy kręgosłupa. 

• Pierwotne zaburzenia w równowadze mięśniowej.

 

Tkanka łączna

• Prawdopodobnie obie teorie są wartościowe, gdyż zarówno w jednej jak i drugiej materiał budulcowy, czyli tkanka łączna nie wywiązuje się ze swego zadania: 

• tkanka pomnaża się, ale jakby była za słaba - aby utrzymać masę ciała spoczywającą na kręgosłupie, 

• dochodzi do wypaczenia budowy kręgów, mięśnie grzbietowe są za słabe, aby utrzymać pionowy - prosty kręgosłup. 

• Tkanka łączna zbudowana jest fibroblastów, osteoblastów i substancji międzykomórkowej. 

• Zasadniczymi białkami tkanki łącznej to kolagen, elastyna i kreatyna. 

• W okresie wzrostu synteza wszystkich białek tkanki łącznej jest przyspieszona.

Kolagen jest najbardziej powszechnym białkiem, czyli materiałem budulcowym, obecnym w królestwie przyrody ożywionej. Kolagen jest kluczowym materiałem budulcowym tkanki łącznej, tj. tkanki kostnej, więzadeł, ścięgien, tkanki chrzęstnej i powięzi.

Wg Puczkowskiego (2006), w ostatnich latach pokrycie zapotrzebowania na pierwiastki śladowe i witaminy u dzieci i młodzieży jest niskie. Można zatem wysunąć hipotezę, że w okresie intensywnego wzrostu, przy niedoborach minerałowo-witaminowych może dojść do nieprawidłowego formowania się tkanki łącznej, czego rezultatem może być jej podatność na uszkodzenia i / lub jej zniekształcenia.

 

Tkanka łączna – biochemia  

Składniki wpływające na prawidłową syntezę tkanki łącznej: 

• Miedź bierze udział w tworzeniu wiązań porzecznych w kolaganie; 

• Niedobory żelaza powodują zmniejszenie się hydroksy proliny w protokolagenie, co pogarsza jeszcze niedobór witaminy C (Puczkowski, 2006). 

• Hydroksy prolina – marker budowy kości.

• Mangan bierze udział w syntezie chrząstek. 

• Cynk stymuluje syntezę białek – jego niedobór powoduje zmniejszona produkcję kolagenu. 

• Witamina C uczestniczy w syntezie kolagenu.

Ponadto: 

• Stosunek wapnia do magnezu wpływa na napięcie mięśniowe. 

• Niski stosunek fosforu do wapnia, powoduje nadprodukcje tego drugiego i zaburza prawidłowe proporcje wapnia do magnezu.

 

Poziomy pierwiastków u osób ze skoliozą idiopatyczną 

• Miedź (CU) - wzrost stężenia. Miedź ma antagonistyczne działanie wobec cynku oraz witaminy C (kwas askorbinowy), który jest niezbędny do produkcji kolagenu. Zatem mało cynku (Zn) – mało kolagenu i słaby kolagen – nieprawidłowa budowa kolagenu.

• Stosunek Zn/Cu u osób ze skoliozą 3:12, a powinien być 8:1.

• Mangan – niedobór powoduje niedorozwój chrząstek i ścięgien oraz choroby Osgood Schlatera (jałowa martwica guzowatości piszczeli) i Pethersa (jałowa martwica kości udowej).

• Witaminy B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6 (pirydoksyna) są antagonistami miedzi, zatem osoby ze skolioza idiopatyczną powinni być nią suplementowane. 

 

Obserwacje demograficzne  

Jeżeli u obojga rodziców występuje skolioza idiopatyczna – boczna, to: 

• dzieci wymagają specjalnego odżywiania wzbogaconego suplementajcą, 

• prawdopodobieństwo pojawienia się skoliozy idiopatycznej – bocznej zwiększa się o 50%.

Badania naukowe demonstrują, że: 

• dzieci dziedziczą po rodzicach biochemiczne i mineralne zaburzenia, co predysponuje do powstawania skolioz idiopatycznych, 

• istnieje ścisły związek pomiędzy stanem mineralnym ustroju człowieka, a występowaniem skolioz idiopatycznych.

• 70% uczniów w Polskich szkołach posiada objawy skoliozy idiopatycznej bocznej. 

• Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży budzą grozę – wystarczy spojrzeć na półki sklepików szkolnych. 

• Wpływ tego, co konsumuje młodzież, na zdrowie człowieka to temat do nowej prezentacji. 

 

Wnioski 

• Suplementacja dzieci i młodzieży jak i dorosłych jest nieodzowna - w czasach wielkotowarowej produkcji żywności - celem dostarczenia ustrojowi człowieka niezbędnych elementów pokarmowych dla prawidłowego rozwoju i utrzymania dobrego zdrowia zarówno fizycznego i psychicznego.

• Skolioza idiopatyczna, w świetle przedstawionych faktów, jest tylko jedną z wielu dolegliwości spowodowanych między innymi, deficytami minerałowo-witaminowymi w ustroju rosnącego człowieka.

• Gdyby brak ruchu i niezdrowe nawyki posturalne był jedyną przyczyną powstawania skoliozy idiopatycznej to obecnie, jej powszechność występowania byłaby o wiele większa.

• Istniej nagląca potrzeba leczenia skoliozy idiopatycznej z wykorzystaniem suplementacji i metod terapii manualnej, których efektywność została zweryfikowana. 

• Koszty takiego działania będę o wiele tańsze, niż wielokrotne powtarzanie tomografii komputerowej, rezonans magnetyczny, leczenie operacyjne i przedwczesne renty inwalidzkie u ludzi dorosłych.

Kontakt


Ul. Makolągwy 21 Warszawa
+ 48 516 164 826
Od poniedziałku do piątku 8.00-22.00

Godziny otwarcia


Pon - Pt

08:00 - 22:00

Sob

09:00 - 15:00